Groothandel Lichttotaal

Voor groothandel Lichttotaal maakte Helder Verwoord een viertal video’s waarin klanten van Lichttotaal optraden als ambassadeurs. Zij vertelden over de kracht van Marcel Visser en zijn bedrijf en hun positieve ervaringen.