Categorieën
Geen categorie

Buitenland

Wereldwijd

Jaarlijks overlijden zo’n 800.000 mensen door eigen toedoen. Dit betekent dat er ongeveer iedere 40 seconden iemand sterft door zelfmoord. Hiermee staat zelfdoding op de vijftiende plaats van meest voorkomende doodsoorzaak en gaat het om 1,4% van alle sterfgevallen of 11,4 per 100.000 inwoners. Het aantal suïcidepogingen is het twintigvoudige daarvan.

Het Indirect treft de zelfdoding van iemand héél veel anderen. Denk hierbij aan familie, vrienden, collega’s en anderen. Volgens Engels onderzoek worden 135 mensen geraakt door de zelfdoding van één iemand.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben 38 landen een nationale strategie met betrekking tot zelfmoordpreventie.

Duitsland

Onze oosterburen hebben een leidende voortrekkersrol als het gaat om zelfmoordpreventie. Al in 2001 introduceert Duitsland een methode om suïcidaal gedrag aan te pakken. Met het programma wordt in drie jaar tijd het aantal suïcidepogingen en suïcides met 32% teruggedrongen.

Sinds 2016 wordt het succesvolle Duitse programma als European Alliance Against Depression (EAAD) in 15 landen binnen en buiten Europa toegepast. Verdeeld over 100 regio’s, waarvan 75 zich in Duitsland bevinden.

Het Duitse programma rust op vier pijlers. Vier onderdelen die gelijktijdig worden uitgevoerd.

  1. Training en ondersteuning van zorgprofessionals (zoals huisartsen) om suïcidaliteit te herkennen.
  2. Training van de zogeheten gatekeepers. Dit zijn mensen werkzaam binnen onder andere het onderwijs, de politie, het maatschappelijk werk, wijkteams en de schuldhulpverlening.
  3. Het organiseren en aanbieden van zelfhulp voor suïcidale mensen. Met aandacht voor specifieke doelgroepen.
  4. De inzet van (regionale) media om suïcidepreventie te agenderen.

Het EADD programma is inmiddels uitgebreid onderzocht en bewezen succesvol in Duitsland, Hongarije en Portugal. De WHO en de Europese Unie hebben het programma als best practice aangewezen.

Crisisinterventie

Ook bijzonder is het bestaan van zogeheten crisisinterventiemanagers. Dit zijn mensen die – zodra zich een suïcide voorgedaan heeft – door de Duitse politie en Justitie ingeschakeld worden. De taak die deze crisisinterventiemanagers hebben is wettelijk geregeld.

Binnen de zestien verschillende deelstaten van de Bondsrepubliek Duitsland heeft iedere moet iedere Kreise (lees: provincie) een team hebben. Iedere provincie bepaalt zelf hoe zo’n team gefinancierd wordt.

De ene provincie maakt (mede) gebruik van financiering vanuit kerkelijke organisaties. Andere provincies willen dat niet en brengen hun crisisinterventieteam bijvoorbeeld onder bij het Rode Kruis. Het gaat daarbij om de zogeheten PSNV-B (Psychosociale Notfallversorgung voor burgers) en De PSNV-E (collegiale ondersteuning voor einsatzkräfte). Die laatste wordt altijd door de werkgever (brandweer, politie en ambulance) gefinancierd.

Groot-Brittannië

In Groot-Brittanië is veel expertise op het gebied van suïcide. Sinds 8 jaar vindt hier het jaarlijkse congres Suïcide Bereavement UK plaats. Dit congres richt zich met name op de mensen die direct en indirect getroffen worden door de zelfdoding van iemand.

Een uniek particulier initiatief is de If U Care Share Foundation (IUCSF). Opgericht door Shirley Smith nadat haar zoon Daniël in 2005 overleed door zelfdoding.

De liefdadigheidsorganisatie richt zich op zelfmoordpreventie, interventie en postventie. Met name op het gebied van postventie (lees: nazorg voor nabestaanden) heeft IUCSF baanbrekend werk verricht. Door een vraag toegevoegd te krijgen aan het standaard formulier dat agenten moeten invullen bij het vermoeden van zelfdoding wist de organisatie nabestaanden binnen 48 uur nazorg te kunnen bieden.

Met het instellen van een speciaal LOSS team wist Shirley Smith met haar IUCSF de responstijd terug te brengen naar 90 minuten. Iets wat buiten de VS nog niet eerder waargemaakt was.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *