Categorieën
Geen categorie

Nationale agenda

suïcidepreventie

Vandaag de dag draait alles op het gebied van suïcidepreventie in belangrijke mate om de organisatie 113 Zelfmoordpreventie. Zij hebben van het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn de coördinerende en aanjagende rol toebedeeld gekregen in het vormgeven van het Nederlandse suïcidepreventiebeleid.

113 Zelfmoordpreventie werd in 2009 opgericht door de vorig jaar overleden psychiater Jan Mokkenstorm. Mokkenstorm kampte als student zelf tijdelijk met suïcidale gedachten. Na zijn opleiding als psychiater afgerond te hebben besloot hij zich niet neer te leggen bij de volgens hem toen algemeen heersende gedachte dat je iemands zelfmoord niet kon voorkomen als iemand echt dood wilde.

Proefschrift

In zijn proefschrift ‘On the road to zero suicides’ zegt Mokkenstorm hierover dat de van oorsprong Amerikaanse Zero Suicide beweging in Nederland en internationaal steeds meer voet aan de grond krijgt. Zero Suicide streeft volgens Mokkenstorm naar een verandering van denken. Van de gelaten acceptatie van zelfmoord naar de actieve preventie ervan.

Nadat sinds 2007 het aantal zelfdodingen in Nederland geleidelijk aan weer toenam besloot de overheid om suïcidepreventie te agenderen in de maatschappelijk breedgedragen Nationale Agenda Suïcidepreventie. De Nationale Agenda had in eerste instantie 2014-2017 als looptijd en werd in 2018 met nog eens vier jaar verlengd.

Het plan is om binnen de zorg, het onderwijs, de sociaal-economische sector en de media vanzelfsprekend te laten worden. Mensen die in deze sectoren werken wordt geleerd hoe de risico’s en signalen van suïcide te herkennen. Om vervolgens te weten hoe te handelen.

European Alliance Against Depression

Eén van de onderdelen van de agenda is om het Duitse EADD programma in Nederland toe te passen. Hiertoe is onder andere in september 2016 met 6 GGD regio’s gestart met een Supranet Community. In 2019 zijn hier twee GGD regio’s bijgekomen. Begin 2020 is er een online training beschikbaar gekomen om mensen te trainen suïcidaliteit te herkennen en het gesprek aan te gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *